Wildlife foto's door Yvonne van der Mey

Privacyverklaring

Om deelnemers in te schrijven voor Nieuwsbrief, cursussen of workshops, vraag ik om persoonlijke gegevens. Deze persoonsgegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dat betekent onder meer dat ik:

  • Altijd vermeld om welke reden ik om bepaalde gegevens vraag;
  • Toestemming zal vragen in die gevallen dat ik de persoonsgegevens verwerk en die toestemming vereist is;
  • Uitsluitend die persoonsgegevens verzamel die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze gevraagd zijn;
  • Je gegevens nooit of te nimmer zal doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is om de dienst te leveren waartoe de gegevens aan mij werden verstrekt of wanneer ik daartoe wettelijk verplicht ben te doen;
  • Passende maatregelen heb genomen om je persoonsgegevens te beschermen;
  • Alle de persoonsgegevens niet meer bewaard behoeven te worden omdat de dienst geleverd is, zal vernietigen;
  • De persoonsgegevens die door jou aan mij zijn verstrekt en door mij worden gebruikt zijn onder meer: Naam, emailadres, telefoonnummer, eventueel lidmaatschap en lidnummer NM (i.v.m. de korting). Alle andere informatie die voor een bepaalde dienst zijn geleverd, zullen na de geleverde dienst worden vernietigd.

Mocht je geen Nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan verzoek ik je vriendelijk om een email naar yvonnevandermey@outlook.com te sturen met daarin de naam vermeld die verwijderd moet worden uit de distributie lijst. Die naam zal dan onverwijld verwijderd worden.