Wildlife foto's door Yvonne van der Mey

Workshop macrofotografie “Libellen, vlinders, bloemen en water” in de Gelderse Vallei


UPDATE: door omstandigheden is er  1 plaats vrijgekomen!!

Een dag fotograferen in een prachtig gebied in de Gelderse Vallei, nabij Amersfoort. In dit waterrijke natuurgebied, dat tussen twee waterwegen ligt, bloeien veel wilde bloemen. Dit trekt ook weer vele vlinders en libellen aan.

Het natuurgebied (onder beheer van Utrechts landschap) heeft ingrijpende herstel ingrepen meegemaakt om dit bijzondere natuurtype te behouden. Op de graslanden groeien orchideeën, blauwe knoop en Spaanse ruiter. in de poelen groeit moerasvergeet-mij-nietje, pijlkruid en bitterzoet. In periodes van hevige regenval mag dit gebied onderlopen.

Dit bijzondere gebied biedt een thuis aan bijzondere soorten dieren, vogels en planten. Onder andere komen de Weidebeek- en Bosbeekjuffer en ringslangen er voor. En er zijn uiteraard veel soorten insecten die de moeite meer dan waard zijn om vastgelegd te worden. Al direct na de herinrichting van het gebied trok het gebied veel vogels aan. Tussen het rietland kunt u de blauwborst, karekiet en rietzanger spotten. De ijsvogel, tureluur en wintertaling komen af op het stilstaande water in de zijarm van de beek. Ook de “nieuwe” natuur trekt vogels aan. Vanachter het vogelkijkscherm kunt u de blauwborst, karekiet, lepelaar en hopelijk in de toekomst ook de roerdomp spotten. In deze periode begint de reeënbronst en dan zijn deze prachtige dieren wat minder alert op mensen. Ook zullen er al kalfjes geboren zijn die met hun moeders meelopen

Naast het “traditionele” vastleggen van de diverse soorten die we zullen tegenkomen, krijgen we wellicht ook de kans om deze prachtige insecten op een creatieve wijze vast te leggen (dauw, waterdruppels, tegenlicht, high- en lowkey etc.)

De workshop van zaterdag 15 juli 2023 begint met koffie/thee en iets lekkers rond 07.00 uur op de verzamelplaats. Na een stukje theorie en eventuele vragen beantwoorden, lopen we het gebied in en laten ons verrassen door alle mooie dingen die we gaan tegenkomen en vastleggen. De lunch gebruiken we als picknick in het veld.

De workshop zal rond 14.00 uur afgelopen zijn. Na afloop kan elke deelnemer drie foto’s ter bespreking insturen.

Laat een reactie achter

Als je mee hebt gedaan aan deze workshop of cursus en je wilt mij vertellen wat je er van vond, dan kun je hier een reactie achter laten.

Je email adres laten we niet zien op de website en we delen het ook niet met anderen, we kunnen het gebruiken om je een reactie te mailen op jouw reactie.